ელექტრო ენერგია – გზა გამომუშავებიდან, მომხმარებლამდე.

ელექტრო ენერგიას ვიყენებთ ყველგან: სახლში, სამსახურში, ქალაქში … საინტერესოა როგორ აღწევს ჩვენამდე ელ. ენერგია? ქალაქების ენერგო მომარაგება სქემატურად ასე გამოიყურება: ელ. ენერგიის გამომუშავება იწყება ელექტრო სადგურებიდან (1), ელექტრო სადგურები სხვადასხვაგვარია, ანუ სხვადასხვა სახით გამოიმუშავებს ელ. ენერგიას (ჰიდროელექტრო სადგური, თბოელექტრო სადგური, მზის ელექტრო სადგური, ქარის ელექტრო სადგური, ატომური ელექტრო სადგური. მათი…

ელექტრო ჩანგალი (ვილკა)

ელექტრო ენერგიაზე მომუშავე მოწყობილობების (სარეცხი მანქანა, მაცივარი, ჩაიდანი, ტელევიზორი და ა.შ) ერთერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია ელექტრო ჩანგალი. ხშირია მისი დაზიანების შემთხვევები, ძირითადი მიზეზი კი არის რომ უხარისხო და შეუსაბამო მასალისგან არის დამზადებული. იაფფასიან მოწყობილობებზე ელ. ჩანგალი ძირითადად არის რეზინისაგან ჩამოსხმული და წვრილი კონტაქტებისაგან დამზადებული, რომელიც პერიოდული დატვირთვის ქვეშ ვერ ძლებს…

ვოლტმეტრი

ვოლტმეტრი არის ელექტროსაზომი ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ძაბვას ან ელექტრო მამოძრავებელ (ემძ) ძალას, მაგრამ მას ძირიტადად იყენებენ ძაბვის გასაზომად. იქი ქსელში ან სქმემაში ერთვება პარალელურად როგორც მომხმარებელთან ასევე ენერგიის წყაროსთან. იდეალური ვოლტმეტრს უნდა ქონდეს უსასრულოდ დიდი შინაგანი წინაღობა. ამიტომ რაც უფრო დიდა შიდა წინაღობა, მით ნაკლებად მოქმედებს იგი გასაზომ ობიექტზე და…

მულტიმეტრი (ტესტერი)

ვოლტმეტრი, ამპერმეტრის, ომმეტრის და სხვა მრავალი საზომების ცალცალკე ხმარების მაგივრად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მრავალფუნქციური საზომი ხელსაწყო – მულტიმეტრი. რომელიც დაგვეხმარება დენის, ძაბვის, წინაღობის, სიხშირის და სხვა პარამეტრების გასაზომად. მულტიმეტრი იყოფა გაზომვის სიზუსტის მიხედვით, შესაბამისად რაც უფრო ზუსტია მულტიმეტრი მით უფრო ძვირია. სახლის და მარტივი გაზომვებისსთვის საკმარისია ყველაზე იაფიანი მულტიმეტრი, რომლის ფასი…

მზის ენერგია (როგორ გავაკეთოთ მინი მზის ელექტროსადგური)

მზის ენერგიის გამოყენება უხსოვარი დროიდან მოდის, მზე უდიდესი ენერგიის წყაროა,  ერთი დღის განმავლობაში მზე იმდენივე ენერგიას გამოყოფს დედამიწაზე რამდენსაც, ყველა ტრადიციული ენერგიის წყაროები ერთად აღებული (ქვანახშირი, შეშა, ნავთობი, გაზი და ა.შ). მზის ენერგია განახლებადი ენერგიის მიღების ყველაზე იაფ საშუალებად ითვლება. მზისგან მიღებული ენერგიით შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ ელ. ენერგია ან გამოვიყენოთ გასათბობად….

ელექტრო სადენები და მათი შერჩევა (კაბელები)

ელექტრო სადენები ნებისმიერი ელექტრო სისტემის მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ხარისხიანი და ზუსტად შერჩეული სადენი უზრუნველყოფს ელექტრო ენერგიის ხარისხიან და უსაფრთხო გატარებას. სადენების მთავარი მახასიათებლებია, მისი შემადგენლობა, (სპილენძი, ალუმინი და ა.შ), კვეთი (დიამეტრი), იზოლაცია, სადენში წვერების რაოდენობა, დრეკადობა, გამძლეობა. ძირითადად გამოიყენება სპილენძის სადენი, გამომდინარე იქიდან რომ არაძვირფასი ლითონებიდან სპილენძი ხასიათდება საუკეთესო გამტარუნარიანობით…

დამიწების აღმნიშვნელი სიმბოლოები

დამიწება

დამიწება არის მოწყობილობა, რომელიც იცავს ადამიანს დენის დარტყმისაგან. მისი ძირითადი დანიშნულება ესაა, მაგრამ რომ ვიცოდეთ მისი სწორად გამოყენება და მოწყობა საჭიროა გავარკვიოთ მისი მუშაობის პრინციპი. რას არის დამიწება იგი ჩვეულებრივი სადენია, რომლის ერთი ბოლო მიერთებულია ელექტრულ დანადგართან, ხოლო მეორე ბოლო მიწასთან, იგი ჩვეულებრივი გამტარია. უფრო კარგად რომ გავიგოთ განვიხილოთ მაგალითი:…

ასინქრონული ძრავი

ასინქრონული ძრავი (იგივე კოლექტორული ან ინდუქციური)

ასინქრონული ძრავები გხვდება თითქმის ყველა მანქანა — დანადგარებში სადაც იგი ელექტრო ენერგიას გარდაქმნის მექანიკურ ენერგიად. ასინქრონული ძრავის მუშაობის პრინციპი შემდეგნაირია: სტატორის გრაგნილში ძაბვის მიწოდების შემდეგ წარმოიქიქმნება მბრუნავი მაგნიტური ველი, რომელიც როტორის გრაგნილში აღძრავს დენს, რომელიც ურთიერთქმედებს მაგნიტურ ველთან და ბრუნავს იმ მიმართულებით რა მიმართულებითაც მაგნიტური ველი. როტორის ბრუნვის სიხშირე მცირედით ნაკლებია მაგნიტური…

Sorry, no posts were found.