ელექტრო ენერგია – გზა გამომუშავებიდან, მომხმარებლამდე.

ელექტრო ენერგიას ვიყენებთ ყველგან: სახლში, სამსახურში, ქალაქში … საინტერესოა როგორ აღწევს ჩვენამდე ელ. ენერგია? ქალაქების ენერგო მომარაგება სქემატურად ასე გამოიყურება: ელ. ენერგიის გამომუშავება იწყება ელექტრო სადგურებიდან (1), ელექტრო სადგურები სხვადასხვაგვარია, ანუ სხვადასხვა სახით გამოიმუშავებს ელ. ენერგიას (ჰიდროელექტრო სადგური, თბოელექტრო სადგური, მზის ელექტრო სადგური, ქარის ელექტრო სადგური, ატომური ელექტრო სადგური. მათი საბოლოო ამოცანა ერთია – გამოიმუშაონ … Read more