ელექტრო ენერგია – გზა გამომუშავებიდან, მომხმარებლამდე.

ელექტრო ენერგიას ვიყენებთ ყველგან: სახლში, სამსახურში, ქალაქში … საინტერესოა როგორ აღწევს ჩვენამდე ელ. ენერგია? ქალაქების ენერგო მომარაგება სქემატურად ასე გამოიყურება: ელ. ენერგიის გამომუშავება იწყება ელექტრო სადგურებიდან (1), ელექტრო სადგურები სხვადასხვაგვარია, ანუ სხვადასხვა სახით გამოიმუშავებს ელ. ენერგიას (ჰიდროელექტრო სადგური, თბოელექტრო სადგური, მზის ელექტრო სადგური, ქარის ელექტრო სადგური, ატომური ელექტრო სადგური. მათი საბოლოო ამოცანა ერთია – გამოიმუშაონ … Read more

ელექტრო ჩანგალი (ვილკა)

ელექტრო ენერგიაზე მომუშავე მოწყობილობების (სარეცხი მანქანა, მაცივარი, ჩაიდანი, ტელევიზორი და ა.შ) ერთერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია ელექტრო ჩანგალი. ხშირია მისი დაზიანების შემთხვევები, ძირითადი მიზეზი კი არის რომ უხარისხო და შეუსაბამო მასალისგან არის დამზადებული. იაფფასიან მოწყობილობებზე ელ. ჩანგალი ძირითადად არის რეზინისაგან ჩამოსხმული და წვრილი კონტაქტებისაგან დამზადებული, რომელიც პერიოდული დატვირთვის ქვეშ ვერ ძლებს და იწვება, რასაც გამოყავს მწყობრიდან … Read more

ელექტრო სადენები და მათი შერჩევა (კაბელები)

ელექტრო სადენები ნებისმიერი ელექტრო სისტემის მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ხარისხიანი და ზუსტად შერჩეული სადენი უზრუნველყოფს ელექტრო ენერგიის ხარისხიან და უსაფრთხო გატარებას. სადენების მთავარი მახასიათებლებია, მისი შემადგენლობა, (სპილენძი, ალუმინი და ა.შ), კვეთი (დიამეტრი), იზოლაცია, სადენში წვერების რაოდენობა, დრეკადობა, გამძლეობა. ძირითადად გამოიყენება სპილენძის სადენი, გამომდინარე იქიდან რომ არაძვირფასი ლითონებიდან სპილენძი ხასიათდება საუკეთესო გამტარუნარიანობით (ყველაზე კარგი გამტარია – ოქრო). … Read more

დამიწება

დამიწების აღმნიშვნელი სიმბოლოები

დამიწება არის მოწყობილობა, რომელიც იცავს ადამიანს დენის დარტყმისაგან. მისი ძირითადი დანიშნულება ესაა, მაგრამ რომ ვიცოდეთ მისი სწორად გამოყენება და მოწყობა საჭიროა გავარკვიოთ მისი მუშაობის პრინციპი. რას არის დამიწება იგი ჩვეულებრივი სადენია, რომლის ერთი ბოლო მიერთებულია ელექტრულ დანადგართან, ხოლო მეორე ბოლო მიწასთან, იგი ჩვეულებრივი გამტარია. უფრო კარგად რომ გავიგოთ განვიხილოთ მაგალითი: მაგალითად დაზიანდა სარეცხი მანქანა რომლის … Read more

ასინქრონული ძრავი (იგივე კოლექტორული ან ინდუქციური)

ასინქრონული ძრავი

ასინქრონული ძრავები გხვდება თითქმის ყველა მანქანა — დანადგარებში სადაც იგი ელექტრო ენერგიას გარდაქმნის მექანიკურ ენერგიად. ასინქრონული ძრავის მუშაობის პრინციპი შემდეგნაირია: სტატორის გრაგნილში ძაბვის მიწოდების შემდეგ წარმოიქიქმნება მბრუნავი მაგნიტური ველი, რომელიც როტორის გრაგნილში აღძრავს დენს, რომელიც ურთიერთქმედებს მაგნიტურ ველთან და ბრუნავს იმ მიმართულებით რა მიმართულებითაც მაგნიტური ველი. როტორის ბრუნვის სიხშირე მცირედით ნაკლებია მაგნიტური ველის ბრუნვის სიხშირესთან, ეს სიხშირეები … Read more