ვოლტმეტრი

ვოლტმეტრი არის ელექტროსაზომი ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ძაბვას ან ელექტრო მამოძრავებელ (ემძ) ძალას, მაგრამ მას ძირიტადად იყენებენ ძაბვის გასაზომად. იქი ქსელში ან სქმემაში ერთვება პარალელურად როგორც მომხმარებელთან ასევე ენერგიის წყაროსთან. იდეალური ვოლტმეტრს უნდა ქონდეს უსასრულოდ დიდი შინაგანი წინაღობა. ამიტომ რაც უფრო დიდა შიდა წინაღობა, მით ნაკლებად მოქმედებს იგი გასაზომ ობიექტზე და სესაბამისად მეტია სიზუსტე. დანიშნულების მიხედვით … Read more

მულტიმეტრი (ტესტერი)

ვოლტმეტრი, ამპერმეტრის, ომმეტრის და სხვა მრავალი საზომების ცალცალკე ხმარების მაგივრად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მრავალფუნქციური საზომი ხელსაწყო – მულტიმეტრი. რომელიც დაგვეხმარება დენის, ძაბვის, წინაღობის, სიხშირის და სხვა პარამეტრების გასაზომად. მულტიმეტრი იყოფა გაზომვის სიზუსტის მიხედვით, შესაბამისად რაც უფრო ზუსტია მულტიმეტრი მით უფრო ძვირია. სახლის და მარტივი გაზომვებისსთვის საკმარისია ყველაზე იაფიანი მულტიმეტრი, რომლის ფასი 15 -20 ლარის ფარგლებშ მერყეობს. … Read more