ვოლტმეტრი

ვოლტმეტრი არის ელექტროსაზომი ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ძაბვას ან ელექტრო მამოძრავებელ (ემძ) ძალას, მაგრამ მას ძირიტადად იყენებენ ძაბვის გასაზომად. იქი ქსელში ან სქმემაში ერთვება პარალელურად როგორც მომხმარებელთან ასევე ენერგიის წყაროსთან.

ვოლტმეტრის ჩართვა მომხმარებელთან (M – ძრავი)
ვოლტმეტრის ჩართვა დენის წყაროსთან (მაგალითად 220ვ)

იდეალური ვოლტმეტრს უნდა ქონდეს უსასრულოდ დიდი შინაგანი წინაღობა. ამიტომ რაც უფრო დიდა შიდა წინაღობა, მით ნაკლებად მოქმედებს იგი გასაზომ ობიექტზე და სესაბამისად მეტია სიზუსტე.

დანიშნულების მიხედვით განარჩევენ ძირიტადად, მუდმივი და ცვლადი ძაბვის ვოლტმეტრებს. სქემაშ ან ქსელშ მათი შეერთება იდენტურია, ორივე ერთდება პარალელურად.

ვოლტმეტრები ხასიათდებიან სხვადა სხვა გაზომის დიაპაზონით (შკალით). სავარაუდოდ რა სიდიდის ძაბვასაც ვზომავთ, შესაბამისი შკალიანი ვოლტმეტრი უნდა გვქონდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაშ ვერ მოხდება გაზომვა. არსებობს ორი სახეის ანალოგიური და ციფრული ვოლტმეტრი, განსხვავება მზოლოდ ვიზუალური მხარე და აღსაქმელად სიმარტივეა. ტრადიციულად ძველი მოდელის ანალოგიური ვოლტმეტრები უფრო ზუსტია ვიდრე ციფრული.

ანალოგიური ვოლტმეტრი
ციფრული ვოლტმეტრი

ვოლტმეტრის ფუნქციას ასევე ასრულებს ნებისმიერი მულტიმეტრი.